Tai Chi & Qigong-Seminare 2010

Mondsee - Österreich vom 08. bis 11. Januar

!
Mehr Fotos
Qi Gong Harmonie in 18 Figuren
Qi Gong und Taijiquan Partnerübungen
8 Brokate Qi Gong
Yin Yang Rückenschule
Taijiquan 24er Form und Partnerübungen
Schnelles Taijiquan und Chin Na

Tui Shou - Seminar

!

Tui Shou (Push-Hands) - Seminar
Seminar am 12. Januar 2010 beim Tai Chi-München-Nord

Wirbelsäulen-Qi Gong - Seminar

!

Wirbelsäulen-Qi Gong
Seminar am 16. Januar 2010 an der VHS-Erlangen

24er-Peking-Form-2008 mit Kurzstock - Seminar

!

"24er-Peking-Form-2008" mit Kurzstock
Seminar am 13. März 2010 von 11 - 19 Uhr in Wilhelmshaven

32er-Tai Chi-Handstock-Form - Seminar

!

32er-Tai Chi-Handstockform
Seminar am 17. April 2010 von 11 - 19 Uhr in Wilhelmshaven

Das Spiel der 5 Tiere - Seminar

!

Das Spiel der 5 Tiere nach Huao Tuo
Seminar am 08. Mai 2010 im Sternen-Dojo Münster

24er-Peking-Form 2008 mit Kurzstock - Seminar

!

"24er-Peking-Form 2008" mit Kurzstock
Seminar am 23. Mai 2010 an der VHS-Erlangen

24er-Peking-Form-2008 mit Langstock - Seminar

!

"24er-Peking-Form-2008" mit Langtock
Seminar am 12. Juni 2010 von 11 - 19 Uhr in Wilhelmshaven

24er-Peking-Form-2008/10 mit dem Miao Dao - Seminar

!

"24er-Peking-Form-2008/10" mit dem Miao Dao
Seminar am 11. September 2010 von 11 - 19 Uhr in Wilhelmshaven

24er-Peking-Form-2008/10 mit den 13 Tierspielen - Seminar

!

"24er-Peking-Form-2008/10" mit den 13 Tierspielen
Seminar am 10. Oktober 2010 von 11 - 19 Uhr in Wilhelmshaven

Yin/Yang-Rückenschule - Seminar

!

Yin/Yang-Rückenschule
Seminar am 15. Oktober 2010 an der VHS-Erlangen

Tai Chi-Kurzstock-Partnerform - Seminar

!

Tai Chi-Kurzstock-Partnerform
Seminar am 04. Dezember 2010 von 11 - 19 Uhr in Wilhelmshaven